Title: Uplatnění sopránové zobcové flétny v hudební výchově na 1. st. ZŠ
Other Titles: TThe use of desant recorder during music lessons at primary school
Authors: Pilecká, Ilona
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 1-13. ISBN 978-80-261-0677-7.
Issue Date: 2016
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
http://hdl.handle.net/11025/22449
ISBN: 978-80-261-0677-7
Keywords: zobcová flétna;základní škola;metodika;dýchání;artikulace;postoj;hudební výchova
Keywords in different language: fipple flute;primary school;metodology;breathing;articulation;posture;music education
Abstract: Tento příspěvek pojednává o možnostech uplatnění zobcové flétny v hudební výchově na prvním stupni základní školy. Seznamuje se základními metodickými aspekty, které se týkají hry na flétnu a přehledem současných nejpoužívanějších škol hry na zobcovou flétnu.
Abstract in different language: This contribution concerns the possibilities of the fipple flute application used during the Music lessons in the elementary school. There are also outlined basic methodological aspects of the flute play. And moreover there is a summary of the recent most common textbooks of the fipple flute play.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pilecka.pdfPlný text679,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.