Název: Diagnostické vyšetření karcinoidů pomocí hybridních přístrojů
Další názvy: Diagnostic evaluation of carcinoid tumors with hybrid equipments
Autoři: Blažková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Schmiedhuber, Petr
Oponent: Malán, Alexander
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2245
Klíčová slova: karcinoid;hybridní zobrazení;PET/CT;SPECT/CT;111In-octreotid;18FDG;somatostatinové receptory
Klíčová slova v dalším jazyce: carcinoid;hybrid imaging;SPECT/CT;PET/CT;111In-octreotide;18FDG;somatostatin receptors
Abstrakt: Bakalářská práce, jejímž tématem je diagnostické zobrazení karcinoidů pomocí hybridních přístrojů, ve své teoretické části přibližuje čtenáři problematiku onemocnění karcinoidem, popisuje karcinoidy od jejich historie, rozdělení, klinických příznaků k možnostem diagnostického zobrazení. Důležitou kapitolou této práce je popis hybridního zobrazování pomocí SPECT/CT a PET/CT, principů tohoto zobrazení a popis jednotlivých metodik vyšetření. Praktickou část tvoří kazuistiky pacientů s karcinoidem, přehledný popis jednotlivých vyšetření, postupu onemocnění a využití metod hybridního zobrazení v diagnostice tohoto onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis, whose topic is the diagnostic evaluation of carcinoid tumors with hybrid equipments in the theoretic part describes the problematic of carcinoid illness, describes carcinoids history, sorting, clinical signs and options of diagnostic imaging. An important part of this work is the description of hybrid imaging with SPECT/CT and PET/CT, principles of this imaging and description of particular examination methods. The practical part constitutes from case histories of carcinoid patients, detailed description of particular examinations, disease progression and usage of hybrid imaging methods in disease diagnostic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Marketa Blazkova,2012.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova - VP.jpgPosudek vedoucího práce360,73 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Blazkova - OP.jpgPosudek oponenta práce516 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Blazkova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce317,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.