Název: Zobrazovací metody při traumatech plic
Další názvy: Imaging methods in lung´s trauma
Autoři: Bošek, Filip
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Pavlíková, Lada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2246
Klíčová slova: plíce;úrazy hrudníku;rentgenové vyšetření;výpočetní tomografie;traumatologie;urgentní medicína;traumata plic;snímek plic;akutní stav
Klíčová slova v dalším jazyce: lungs;chest injury;RTG examination;computer tomography;traumatology;emergency medicine;traumas of lungs;image of lungs;acute condition
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž téma zní zobrazovací metody při traumatech plic, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám anatomií úseků dýchacího systému, na kterých nejčastěji vznikají plicní traumata, rozdělením plicních traumat a zobrazovacími metodami, které se využívají k diagnostice těchto stavů. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů s poraněním hrudníku a zjišťuji, jaká zobrazovací metoda je zvolena jako metoda první volby k získání nejrychlejší informace o stavu pacienta při diagnostice plicních traumat.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's work themed to imaging methods in traumas of lungs consists of theoretical and practical parts. Theory deals with anatomy of airways stretches where traumas of lungs occur most frequently, classification of traumas of lungs, and imaging methods applied in diagnosis of these conditions. In the practical part I case process reports of patients with chest injuries and realize what imaging modality is selected as the method of choice to obtain the fastest information on the status of the patient in the diagnosis of lung trauma.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zobrazovaci metody pri traumatech plic, RAS, Filip Bosek.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosek - VP.jpgPosudek vedoucího práce363,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bosek - OP.jpgPosudek oponenta práce422,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bosek - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce341,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.