Title: Zobrazovací metody při traumatech plic
Other Titles: Imaging methods in lung´s trauma
Authors: Bošek, Filip
Advisor: Svobodová, Andrea
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2246
Keywords: plíce;úrazy hrudníku;rentgenové vyšetření;výpočetní tomografie;traumatologie;urgentní medicína;traumata plic;snímek plic;akutní stav
Keywords in different language: lungs;chest injury;RTG examination;computer tomography;traumatology;emergency medicine;traumas of lungs;image of lungs;acute condition
Abstract: Bakalářská práce, jejíž téma zní zobrazovací metody při traumatech plic, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám anatomií úseků dýchacího systému, na kterých nejčastěji vznikají plicní traumata, rozdělením plicních traumat a zobrazovacími metodami, které se využívají k diagnostice těchto stavů. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů s poraněním hrudníku a zjišťuji, jaká zobrazovací metoda je zvolena jako metoda první volby k získání nejrychlejší informace o stavu pacienta při diagnostice plicních traumat.
Abstract in different language: The bachelor's work themed to imaging methods in traumas of lungs consists of theoretical and practical parts. Theory deals with anatomy of airways stretches where traumas of lungs occur most frequently, classification of traumas of lungs, and imaging methods applied in diagnosis of these conditions. In the practical part I case process reports of patients with chest injuries and realize what imaging modality is selected as the method of choice to obtain the fastest information on the status of the patient in the diagnosis of lung trauma.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zobrazovaci metody pri traumatech plic, RAS, Filip Bosek.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Bosek - VP.jpgPosudek vedoucího práce363,6 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bosek - OP.jpgPosudek oponenta práce422,18 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bosek - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce341,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.