Title: CT angiografie dolních končetin
Other Titles: CT angiography lower limbs
Authors: Kratochvíl, Jan
Advisor: Svobodová, Andrea
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2250
Keywords: výpočetní tomografie;angiografie;dolní končetina;kontrastní látka
Keywords in different language: computered tomography;angiogramy;lower limb;contrast agent
Abstract: Bakalářská práce, jejíž téma zní CT angiografie dolních končetin, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaobírám anatomií a patologickými procesy v oblasti tepen dolních končetin. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kterým bylo provedeno angiografické vyšetření pomocí výpočetní tomografie a snažím se upozornit na důležitost tohoto vyšetření ke stanovení rychlé a přesné diagnózy.
Abstract in different language: Thesis, whose topic is computered tomography lower limbs, consists of theoretical and practical part. Theoretical part is deals anatomy and pathological processes in area arteries lower limbs. Practical part contains case histories of patiens, which was performed angiographic examination using computed tomography. I´m trying to highlight the importance of this examination to provide fast and accurate diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvil - VP.jpgPosudek vedoucího práce402,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kratochvil - OP.jpgPosudek oponenta práce503,45 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kratochvil - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce352,71 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.