Název: CT angiografie dolních končetin
Další názvy: CT angiography lower limbs
Autoři: Kratochvíl, Jan
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Pavlíková, Lada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2250
Klíčová slova: výpočetní tomografie;angiografie;dolní končetina;kontrastní látka
Klíčová slova v dalším jazyce: computered tomography;angiogramy;lower limb;contrast agent
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž téma zní CT angiografie dolních končetin, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaobírám anatomií a patologickými procesy v oblasti tepen dolních končetin. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kterým bylo provedeno angiografické vyšetření pomocí výpočetní tomografie a snažím se upozornit na důležitost tohoto vyšetření ke stanovení rychlé a přesné diagnózy.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis, whose topic is computered tomography lower limbs, consists of theoretical and practical part. Theoretical part is deals anatomy and pathological processes in area arteries lower limbs. Practical part contains case histories of patiens, which was performed angiographic examination using computed tomography. I´m trying to highlight the importance of this examination to provide fast and accurate diagnosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil - VP.jpgPosudek vedoucího práce402,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kratochvil - OP.jpgPosudek oponenta práce503,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kratochvil - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce352,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.