Název: Zobrazovací metody čelistního kloubu
Další názvy: Imaging methods of temporomandibular joint
Autoři: Polívková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Baxa, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2252
Klíčová slova: čelistní kloub;rentgenový snímek;artrografie;počítačová tomografie;magnetická rezonance;ultrasonografie;nukleární medicína;artroskopie
Klíčová slova v dalším jazyce: temporomandibular joint;radiograph;arthrography;computed tomography;magnetic resonance;ultrasonography;nuclear medicine;arthroscopy
Abstrakt: Bakalářská práce Zobrazovací metody čelistního kloubu je tvořena částí teoretickou a praktickou. V teoretické části je stručně popsána anatomie a biomechanika čelistního kloubu, dále klinické vyšetření kloubu, jeho nejčastější patofyziologie a způsoby zobrazení. Praktická část je složena z kazuistik pacientů s onemocněním čelistního kloubu, pomocí kterých se snažíme určit, jaké zobrazovací metody nejčastěji slouží ke stanovení diagnózy v oblasti čelistního kloubu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis Imaging methods of temporomandibular joint is made up of theoretical and practical parts. The anatomy and biomechanics of the temporomandibular joint, clinical examination of the joint, its the most common pathophysiology and imaging ways are briefly described in the theoretical part. The practical part consists of case reports of patients with temporomandibular joint disease, by which we try to determine which imaging methods are most often used to establish the diagnosis of the temporomandibular joint.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zobrazovaci metody celistniho kloubu.pdfPlný text práce692,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivkova - VP.jpgPosudek vedoucího práce409,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Polivkova - OP.jpgPosudek oponenta práce346,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Polivkova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce374,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.