Název: Zobrazovací metody v gynekologii
Další názvy: The imaging methods in gynaecology
Autoři: Prokopová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2253
Klíčová slova: gynekologické záněty;cysty;benigní gynekologické nádory;maligní gynekologické nádory;rentgenové vyšetření;ultrasonografie;hysterosalpingografie;výpočetní tomografie;magnetická rezonance
Klíčová slova v dalším jazyce: gynecologycal infections;cysts;benign gynecological tumors;malignant gynecological tumors;X ? ray;ultrasonography;hysterosalpingography;computed tomography;magnetic resonance imaging
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž téma zní, Zobrazovací metody v gynekologii, obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na popis anatomie a patologie ženských reprodukčních orgánů. Dále v této části popisuji zobrazovací metody, které se užívají v diagnostice gynekologických onemocnění. V praktické části uvádím kazuistiky pacientek s gynekologickým onemocněním a soustředím se na zobrazovací metody, které jim byly indikovány.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis, whose topic is, imaging techniques in gynecology include theoretical and practical part. In the theoretical part, I focused on the description of the anatomy and pathology of the female reproductive organs. Also in this section I describe imaging methods that are used in the diagnosis of gynecological diseases. In the practical part I case reports of patients with gynecological disease, and concentrate on the imaging methods that they were indicated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Prokopova Jitka.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokopova -VP.jpgPosudek vedoucího práce345,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prokopova -OP.jpgPosudek oponenta práce355,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prokopova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce362,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2253

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.