Title: Vybrané orientálne cirkvi v sýrskom meste Aleppo: história a súčasná situácia
Other Titles: Selected Oriental Churches in the Syrian City of Aleppo: History and the Current Situation
Authors: Besedová, Michaela
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22723
Keywords: aleppo;arménska apoštolská cirkev;kresťania;sýrska pravoslávna cirkev;orientálne cirkvi;sýria;súčasna situácia;vojna v sýrii
Keywords in different language: aleppo;armenian apostolic church;syrian orthodox church;christians;syria;oriental churches;current situation;war in syria
Abstract: Cieľom práce je priblížiť históriu a súčasnú situáciu vybraných orientálnych pravoslávnych cirkví v Sýrii, so zameraním sa na mesto Aleppo. Práca sa zaoberá socio-politickou pozíciou príslušníkov Arménskej apoštolskej a Sýrskej pravoslávnej cirkvi voči vládnucim systémom v krajine, ako aj v zmienenom meste. Práca je časovo ohraničená od obdobia vlády Osmanov až po súčasnosť.
Abstract in different language: The primary goal of this work is to describe the socio-political position of the Oriental Orthodox Churches in Syria, especially in the city of Aleppo. The thesis focuses on two selected Oriental Churches that have been present in Aleppo: the Armenian Apostolic Church and the Syrian Orthodox Church. The thesis describes the significance of the selected churches and their members throughout the history of Syria, beginning with the Ottoman Era up till 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MBesedova.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
Besedova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce53,8 kBAdobe PDFView/Open
Besedova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce104,16 kBAdobe PDFView/Open
Besedova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce40,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.