Title: Lawrence z Arábie a arabské povstání 1916-1918
Other Titles: Lawrence of Arabia and the Arab Revolt 1916-1918
Authors: Čermáková, Natálie
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Petr, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22726
Keywords: arabové;velká británie;arabské povstání;první světová válka;t.e. lawrence;nezávislost;osmanská říše;turci;guerillová válka
Keywords in different language: arabs;great britain;arab revolt;first world war;t.e. lawrence;independence;ottoman empire;turks;guerrilla warfare
Abstract: Arabské povstání započalo v červnu roku 1916, kdy Arabové pod vedením šarífa Husajna spojili síly s Brity, a povstali proti osmanské nadvládě s cílem zajistit si nezávislost a vytvořit jednotný arabský stát. Součástí této revolty se stal i britský plukovník T. E. Lawrence, jenž s formou guerillové války pomáhal Arabům nad Turky zvítězit. Tato práce se zabývá především vojenskými aspekty arabského povstání a zároveň nastiňuje, jak se do této vzpoury slavný Lawrence z Arábie zapojil.
Abstract in different language: The Arab revolt began in June 1916, when the Arabs, under the leadership of Sharif Hussein, joined their forces with the British, and rose up against the Ottoman domination with the aim of securing independence and creating a single unified Arab state. Part of this revolt became a British colonel T. E. Lawrence, who helped the Arabs to win over the Turks with the form of a guerrilla warfare. This thesis is focused on the military aspects of the Arab uprising and also outlines how important role played the famous Lawrence of Arabia during the revolt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Cermakova N.PDFPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce78,11 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce103,74 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce40,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.