Title: Panovníci III. dynastie urské
Other Titles: Rulers of the III. dynasty of Ur
Authors: Huňátová, Kamila
Advisor: Charvát Petr, Prof. PhDr. DrSc.
Referee: Pecha Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22728
Keywords: mezopotámie;panovník;stavby;válečná tažení
Keywords in different language: mesopotamia;king;construction work;war campaigns
Abstract: Práce se zabývá obdobím vlády III. dynastie urské. Na začátku je nastíněna situace v Babylonii před nástupem této dynastie k moci. Dále jsou zde popsány vlády jednotlivých panovníků se zaměřením na jejich správu státu, kultovní a stavební činnost a válečná tažení.
Abstract in different language: This thesis is focused on a period the reign of III. dynasty of Ur. The beginning of the thesis describes the period before the III. dynasty of Ur took power over Mesopotamia. Next part describes the reign of all rulers from this dynasty with a view to their control over the state, cult activities and construction work and war campaigns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kamila Hunatova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Hunatova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce117,65 kBAdobe PDFView/Open
Hunatova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce102,75 kBAdobe PDFView/Open
Hunatova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce33,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.