Title: Znamení Hodiny v Islámské Eschatologii
Other Titles: Signs of Hour in Islamic Eschatology
Authors: Rejlová, Daniela
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Tomková Alena, Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22733
Keywords: eschatologie;náboženství;islám;znamení hodiny
Keywords in different language: eschatology;religion;islam;signs of hour
Abstract: Bakalářská práce pojednává o znameních, která upozorňují na příchod Soudného dne. Ten nenastane, dokud se všechna znamení nevyplní. Většina znamení se týkají morálních hodnot společnosti, politiky, přírodních katastrof atd. Smyslem této práce je zmapovat co nejvíce znamení i s jejich výklady a podložit je verši z Koránu nebo hadíthy. Používala jsem českou verzi Koránu, překlad od Ivana Hrbka nebo jsem též čerpala z internetové stránky quran.com. Dále jsem používala anglické hadíthy ze stránky hadithcollection.com a hledala jsem i na webových portálech islámských učenců, kteří se výkladem znamení zabývají. Hodně jsem ale čerpala ze sekundární, české literatury.
Abstract in different language: The main purpose of this thesis was to resume the most signs that precede the Day of Judgment and consequently, we do not have this sort of work in the Czech language. I tried to use only Quran and credible hadiths. I was forced to rely on english translations or english writting authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Znameni-hodiny-v-islamske-eschatologii.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Rejlova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce157,2 kBAdobe PDFView/Open
Rejlova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce104,1 kBAdobe PDFView/Open
Rejlova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce35,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.