Název: Spojené arabské emiráty - Vývoj od tradiční kmenové společnosti k modernímu státu
Další názvy: United Arab Emirates - Evolution from traditional tribal society to modern state
Autoři: Částka, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2303
Klíčová slova: Spojené arabské emiráty;vývoj;kmenová společnost;Perský záliv;Velká Británie;Britské impérium
Klíčová slova v dalším jazyce: United arab emirates;evolution;tribal society;Persian gulf;Great Britain;British empire
Abstrakt: Tato práce se soustředí na vývoj Spojených arabských emirátů, od tradiční kmenové společnosti, která byla jedním z kulturních fenoménů jihovýchodní Arábie, k modernímu státu. Důraz je též kladen na roli Velké Británie v tomto procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the United Arab Emirates and it's evolution from the traditional tribal society, vhich was one of the Southeast Arabia?s cultural phenomenon, to the modern state, with significant role of Great Britain in this process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Milos_Castka-Diplomova_prace-SAE.pdfPlný text práce879,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Castka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Castka_oponent.pdfPosudek oponenta práce278,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Castka.pdfPrůběh obhajoby práce134,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2303

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.