Title: Neklidné období v Sýrii v letech 1943 - 1954
Other Titles: Turbulent period in Syria between 1943 and 1954
Authors: Mrázová, Martina
Advisor: Ramadan, Issam
Referee: Kydlíček, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2304
Keywords: moderní dějiny;syrská nezávislost;francouzský mandát;Šukrí al-Quwatlí;Husní az-Za´ím;Sámí al-Hináwí;Adíb aš-Šišaklí;Hášimovci;Tapline;státní převraty;Miles Copeland;Sýrie
Keywords in different language: modern history;Syrian independence;french mandate;Shukri al-Quwwatli;Husni az-Za´im;Sami al-Hinnawi;Adib ash-Shishakli;Hashemites;Tapline;coupes d´état;Miles Copeland;Syria
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá událostmi v Sýrii v letech 1943 - 1954, tedy v období, kdy došlo k vyhlášení nezávislosti Sýrie, první válce s Izraelem, ale především k řadě převratů na místní nově se formující politické scéně. První úvodní kapitola se zabývá Sýrií a její rolí v regionu, kterou hrála napříč dějinami. Druhá kapitola pak pokračuje dějinami Sýrie v období francouzského mandátu a následuje kapitola věnovaná letům 1943 - 1946. Další část práce se již zabývá dějinami Sýrie po získání oficiální nezávislosti v roce 1946 s důrazem na revoluční rok 1949. Práce je časově ukončena svržením Adíba aš-Šišaklího v roce 1954. Cílem práce je potvrzení hypotézy, že rozhodující vliv na převraty v Sýrii roku 1949 měly zahraniční mocnosti a ne domácí politická scéna.
Abstract in different language: The thesis focuses on a part of Syrian history, in which Syria won its independence, went into the first war with Israel and went through series of coupes d´état in the revolutionary year 1949. The first opening chapter is dedicated to a role which Syria had been playing throughout the history. The second and third chapter deal with Syria under French mandate and with the period between years 1943 - 1946. Furthermore, the thesis focuses on the history of Syria after winning its independence and specially on the revolutionary year 1949. The thesis is finished by the overthrow of Shishakli in 1954. The main aim of this thesis is to find a proof that foreign powers had much bigger influence on coupes of the year 1949 than a local political scene.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neklidne obdobi v Syrii v letech 1943-1954.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce250,29 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_oponent.pdfPosudek oponenta práce261,44 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova.pdfPrůběh obhajoby práce132,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.