Název: Úvod do judaismu - učební text pro studenty Blízkovýchodních studií
Další názvy: Introduction to Judaism - textbook for students of Middle-Eastern Studies
Autoři: Němcová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Hrdlička, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2306
Klíčová slova: judaismus;učebnice;dotazníkové šetření;blízkovýchodní studia;obsahová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: judaism;textbooks;survey;middleeast studies;content analysis
Abstrakt: Práce pojednává o vzniku učebního textu pro studenty prvního ročníku oboru Blízkovýchodní studia. Analyzuje provedené dotazníkové šetření a představuje jeho výsledky. Součástí práce je také analýza a kritická reflexe vybraných středoškolských učebnic dějepisu. Jedna kapitola je v práci věnována vzorovým kapitolám budoucího učebního textu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the creation of textbook for first-year students of Middle Eastern studies. Analyzes carried out a survey and its results. The work also includes analysis and critical reflection of selected high school history textbooks. One chapter is devoted to work in the model for future textbook chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Martina Nemcova.pdfPlný text práce725,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce161,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.