Title: Rabín Abraham Jošua Heschel. Jeho osobnost, dílo a postavení v rámci judaismu
Other Titles: Rabbi Abraham Joshua Heschel. His Personality, Work and Position within Judaism
Authors: Nedelka, Michal
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2312
Keywords: Rabín Abraham Jehošua Heschel;judaismus;filosofie náboženství;chasidismus
Keywords in different language: Rabbi Abraham Joshua Heschel;judaism;philosophy of religion;hasidism
Abstract: Primárním zájmem práce bude zachycení života a vystižení vybraných aspektů originálního myšlení jedné z nejvýznamnějších osobností neortodoxního judaismu 20. století, rabína Abrahama Jehošuy Heschela.
Abstract in different language: The main object of our work is supposed to be the life and original thinking of Rabbi Abraham Joshua Heschel, one of the most influential figures in 20th century Judaism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabin Abraham Jehosua Heschel.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Nedelka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,58 kBAdobe PDFView/Open
Nedelka_oponent.pdfPosudek oponenta práce286,26 kBAdobe PDFView/Open
Nedelka.pdfPrůběh obhajoby práce140,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.