Název: Rabín Abraham Jošua Heschel. Jeho osobnost, dílo a postavení v rámci judaismu
Další názvy: Rabbi Abraham Joshua Heschel. His Personality, Work and Position within Judaism
Autoři: Nedelka, Michal
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2312
Klíčová slova: Rabín Abraham Jehošua Heschel;judaismus;filosofie náboženství;chasidismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Rabbi Abraham Joshua Heschel;judaism;philosophy of religion;hasidism
Abstrakt: Primárním zájmem práce bude zachycení života a vystižení vybraných aspektů originálního myšlení jedné z nejvýznamnějších osobností neortodoxního judaismu 20. století, rabína Abrahama Jehošuy Heschela.
Abstrakt v dalším jazyce: The main object of our work is supposed to be the life and original thinking of Rabbi Abraham Joshua Heschel, one of the most influential figures in 20th century Judaism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rabin Abraham Jehosua Heschel.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedelka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedelka_oponent.pdfPosudek oponenta práce286,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedelka.pdfPrůběh obhajoby práce140,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2312

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.