Title: Most mezi židy a muslimy - Abraham Maimonides
Other Titles: The Bridge between Jews and Muslims - Abraham Maimonides
Authors: Matějíček, Jaromír
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2313
Keywords: Abraham Maimonides;Abraham ben Moše;Abraham ben Maimonides;Maimonides;židovství;islám;mystika;súfismus
Keywords in different language: Abraham Maimonides;Abraham ben Moshe;Abraham ben Maimonides;Maimonides judaism;islam;mysticism;sufism
Abstract: Tato práce se zabývá životem a dílem Abrahama ben Maimonida. Jejím cílem je především popsat podrobně jeho dílo. Dalším cílem je ukázat na spojení mezi myšlenkami Abraham Maimonida a súfismem.
Abstract in different language: This study is dealing with life and work of Abraham Maimonides. The goal of this study is to offer comprehensive view on Abraham Maimonides´s work. Another goal is to show connections between thoughts of Abraham Maimonides and sufis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Matejicek 2012.pdfPlný text práce483,96 kBAdobe PDFView/Open
Matejicek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,08 kBAdobe PDFView/Open
Matejicek_oponent.pdfPosudek oponenta práce265,32 kBAdobe PDFView/Open
Matejicek.pdfPrůběh obhajoby práce148,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.