Název: Most mezi židy a muslimy - Abraham Maimonides
Další názvy: The Bridge between Jews and Muslims - Abraham Maimonides
Autoři: Matějíček, Jaromír
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2313
Klíčová slova: Abraham Maimonides;Abraham ben Moše;Abraham ben Maimonides;Maimonides;židovství;islám;mystika;súfismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Abraham Maimonides;Abraham ben Moshe;Abraham ben Maimonides;Maimonides judaism;islam;mysticism;sufism
Abstrakt: Tato práce se zabývá životem a dílem Abrahama ben Maimonida. Jejím cílem je především popsat podrobně jeho dílo. Dalším cílem je ukázat na spojení mezi myšlenkami Abraham Maimonida a súfismem.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is dealing with life and work of Abraham Maimonides. The goal of this study is to offer comprehensive view on Abraham Maimonides´s work. Another goal is to show connections between thoughts of Abraham Maimonides and sufis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Matejicek 2012.pdfPlný text práce483,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejicek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejicek_oponent.pdfPosudek oponenta práce265,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejicek.pdfPrůběh obhajoby práce148,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.