Title: Otázka ženské obřízky v islámských zemích: pohled odpůrců a obhájců
Other Titles: The issue of Female Circumcision in Islamic countries: the view of opponents and defenders
Authors: Kratochvílová, Lenka
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2314
Keywords: ženská obřízka;mrzačení ženských pohlavních orgánů;mužská obřízka
Keywords in different language: female genital mutilation;female genital circumcision;male circumcision
Abstract: Předkládaná diplomová práce pojednává o praxi ženské obřízky, se zaměřením na náboženské debaty, názory a argumenty muslimských autorů, vůdců, politiků, ale také žen samých. Dané debaty a názory jsou zaměřené na odpůrce v protikladu s obhájci.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis deals with the practice of female genital mutilation while focusing on religious debates, views and argumentation of Muslim authors, leaders, politicians as well as women themselves. The given debates and views focus on female genital mutilation deniers in contrast with its advocates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce612,86 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,98 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce269,35 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce132,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.