Název: Sociálně-ekonomický vývoj Syrské arabské republiky - Perspektivní odvětví pro české investory
Další názvy: Socio-economic development of the Syrian Arab Republic - Boom Industries for Czech Investors
Autoři: Peleška, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2315
Klíčová slova: Sýrie;ekonomika;Bašár al-Asad;investice;Blízký východ;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: Syria;economy;Bashar al-Asad;Middle east;Czech republic
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na socioekonomický vývoj Syrské arabské republiky od získání nezávislosti až po současnost. Primárně je však kladen důraz na analýzu jejího aktuálního, zejména ekonomického stavu a zhodnocení současného investičního prostředí. Primárním cílem této práce je proto charakterizovat ekonomickou přeměnu této blízkovýchodní země, její složitou historii, změny v sociálních a politických strukturách a ozřejmit veškeré faktory, který vedly až k současnému stavu. Druhým cílem je pak zaměření na vztah Sýrie a České republiky v minulosti a dnes, zhodnocení syrského investičního prostředí a vytyčení nejlukrativnějších oblastí pro české investory.
Abstrakt v dalším jazyce: Syria is transforming from centrally planned, import substitution economy to an integrated economy led by the private sector. Although this transition process to ?social market economy? has been slowing down, especially during last year, the changes in Syrian economy and whole society are more and more apparent. The main targets of this thesis are description of actual state of Syrian socio-economical environment and summarization of its more than 60year lasting development. The second main topic of this thesis consisted of Syrian investment opportunities, with special attention to Czech investors. In this part were described Czech-Syrian relations in the past, current situation and trade possibilities in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Syrie 2012.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska_oponent.pdfPosudek oponenta práce261,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska.pdfPrůběh obhajoby práce144,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2315

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.