Název: Mezináboženský dialog a Jan Pavel II.
Další názvy: Interreligious dialogue and John Paul II.
Autoři: Šoulová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Hrdlička, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2319
Klíčová slova: Karol Wojtyla;Jan Pavel II.;personalismus;filosofie dialogu;mezináboženský dialog;II. vatikánský koncil
Klíčová slova v dalším jazyce: Karol Wojtyla;John Paul II;personalism;philosophy of dialogue;interreligious dialogue;Second Vatican Council
Abstrakt: Úkolem diplomové práce je analyzovat mezináboženský dialog za pontifikátu Jana Pavla II. Pochopit ho filosoficky, teologicky, a vymezit ty události, které více než jiné ovlivnily další směřování mezináboženského dialogu.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of this thesis is to analyze the interreligious dialogue in the pontificate of John Paul II., to understand it in the philosophical and theological way, and to define those events that affected more than others, the future orientation of the interreligious dialogue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Iveta Soulova.pdfPlný text práce428,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soulova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soulova_oponent.pdfPosudek oponenta práce292,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soulova.pdfPrůběh obhajoby práce137,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2319

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.