Title: Mezináboženský dialog a Jan Pavel II.
Other Titles: Interreligious dialogue and John Paul II.
Authors: Šoulová, Iveta
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Hrdlička, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2319
Keywords: Karol Wojtyla;Jan Pavel II.;personalismus;filosofie dialogu;mezináboženský dialog;II. vatikánský koncil
Keywords in different language: Karol Wojtyla;John Paul II;personalism;philosophy of dialogue;interreligious dialogue;Second Vatican Council
Abstract: Úkolem diplomové práce je analyzovat mezináboženský dialog za pontifikátu Jana Pavla II. Pochopit ho filosoficky, teologicky, a vymezit ty události, které více než jiné ovlivnily další směřování mezináboženského dialogu.
Abstract in different language: The target of this thesis is to analyze the interreligious dialogue in the pontificate of John Paul II., to understand it in the philosophical and theological way, and to define those events that affected more than others, the future orientation of the interreligious dialogue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Iveta Soulova.pdfPlný text práce428,55 kBAdobe PDFView/Open
Soulova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,98 kBAdobe PDFView/Open
Soulova_oponent.pdfPosudek oponenta práce292,54 kBAdobe PDFView/Open
Soulova.pdfPrůběh obhajoby práce137,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.