Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamadan, Issam
dc.contributor.authorKolář, Martin
dc.contributor.refereeKřížek, Daniel
dc.date.accepted2012-09-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:27:13Z
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:27:13Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier48759
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2321
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bude popsání elementárních problémů s vodou v Sýrii. Práce si také klade pomocí studia odborných textů a oficiálních vyjádřeních syrské vlády a mezinárodních organizací za cíl navrhnout u jednotlivých problémů řešení, která by mohla řadu z těchto problémů odstranit či alespoň zmírnit jejich dopady na syrskou populaci. Hlavní problémy s vodou na Blízkém východě včetně Sýrie, kterými se bude práce zabývat, jsou sdílené vodní zdroje, špatná spolupráce mezi zeměmi v regionu a špatné vzájemné smlouvy týkající se distribuce sdílených vodních zdrojů, nárůst spotřeby způsobený populačním růstem a ambiciózními rozvojovými programy v různých částí regionu, které zahrnují hlavně zemědělský sektor. Dále nedostatečným managementem v hospodaření s vodními zdroji, starými vodními sítěmi s vysokými úniky vody, v mnoha případech zastaralým systémem zavlažování, špatně využívanými alternativními vodními zdroji, malým využívání odpadních vod, odsolování, výstavba cisteren, sbírání dešťové vody apod.cs
dc.format88 s. (109 589 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectBlízký východcs
dc.subjectSyrská arabská republikacs
dc.subjectSýriecs
dc.subjectvodní zdrojecs
dc.subjectvodacs
dc.titleSyrské vodní zdrojecs
dc.title.alternativeSyrian Water Resourcesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this work I would like to try identify the main problems with syrian water management. One of them is that country´s major rivers and water resources are shared with neighboring countries. Syria is so depends on Turkey which is situated on best water resources management position because from turkey´s area is spring important Middle East rivers as Euphrates and Tigris. Next problem is high population growth and bigger urbanisation, institutions in charge of water resources management are still quite weak. Chapters in first part of this work includes mainly informations about water resources in Syrian Arab Republic as main rivers with their flowrate and dams, groundwaters and rainfall. Chapters are dissertate about Euphrates river, Tigris river and Orontes river. Last chapter from this first part is about pollution of syrian water resources. Next middle part is focused on important geopolitical questions and relatives among neighbours countries as Turkey, Iraq and Israel. Two chapters are talking about totally diference theories what should happend to solve problems with water resources in this area of Middle East. First is theory of war and second Theory of cooperation. Last part is about syrian government and syrian ministry´s which are directions water management in this country.en
dc.subject.translatedMiddle easten
dc.subject.translatedSyrian arab republicen
dc.subject.translatedSyriaen
dc.subject.translatedwater resourcesen
dc.subject.translatedwateren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SYRSKE VODNI ZDROJE.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Kolar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,58 kBAdobe PDFView/Open
Kolar_oponent.pdfPosudek oponenta práce250,57 kBAdobe PDFView/Open
Kolar_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce117,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.