Název: Počátky asyrské kultury
Další názvy: Origins of the Assyrian Culture
Autoři: Král, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Petr
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2323
Klíčová slova: Asýrie;Aššur;Ninive;Tell Taya;Churrité;akkadská říše;III. dynastie z Uru;architektura;metalurgie;keramika
Klíčová slova v dalším jazyce: Assyria;Assur;Nineveh;Tell Taya;Hurriter;akkadian empire;III. dynasty of Ur;architecture;metallurgy;pottery
Abstrakt: Tématem této práce je území Asýrie v 2. polovině 3. tisíciletí př. n. l.. Práce se skládá ze dvou částí, ta první popisuje počátky asyrské historie, druhá část se zabývá materiální kulturou Asýrie (architektura, glyptika, keramika, metalurgie, atd.).
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this work is the territory of Assyria in the 2nd half of the 3rd millennium BC. The work consists of two parts. The first one describes the earliest period of Assyrian history, the second one deals with Assyrian material culture (architecture, glyptic, pottery, metallurgy, etc.).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Pavel Kral - 2012.pdfPlný text práce69,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral_oponent.pdfPosudek oponenta práce255,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral.pdfPrůběh obhajoby práce128,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2323

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.