Title: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Other Titles: Analysis of the company's performance during the economic crisis
Authors: Phung, Viet Hung
Advisor: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23318
Keywords: podnik;hospodářská krize;finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;absolutní ukazatele;poměrové ukazatele;souhrnné indexy hodnocení
Keywords in different language: company;economical crises;financial analysis;horizontal and vertical analysis;absolute indicators;relative indicators;evaluation index
Abstract: Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti v době hospodářské krize, konkrétně společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. Cílem práce je zhodnotit počínání firmy a její ekonomickou výkonnost v době hospodářské krize. V první části je stanovený teoretický a obecný význam finanční analýzy, zdroje informací a ukazatele, které lze využít k hodnocení celkové finanční situace. Praktický blok práce je zaměřen na výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů a jejich interpretaci. Závěrečná část obsahuje vyhodnocení finanční analýzy a telekomunikačního trhu, SWOT analýza a také mezipodnikové porovnání. Všechny důležité poznatky jsou uvedené v závěru.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of a company T-Mobile Czech Republic, a. s. during the economical crisis. The thesis aims to evaluate the actions of a firm and its economical productivity during the economical recession. The first part establishes the theoretical base and the substance of the financial analysis, the sources of the information and the indicators which can be utilized for the overall financial situation evaluation. The practical part of the thesis contains the calculations of the individual indicators and its interpretations. The closing part is consisting of the final evaluation of the analysis, the analysis of the telecommunicational market, SWOT analysis and also the intercompany comparation. All the relevant datas are summarized in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phung Final -1-.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Phung V. H. - V.PDFPosudek vedoucího práce520,71 kBAdobe PDFView/Open
Phung V. H. - O.PDFPosudek oponenta práce538,1 kBAdobe PDFView/Open
Phung. V.H. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce202,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.