Title: Analýza systému řízení jakosti ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis of the quality management system in selected company
Authors: Kupilíková, Marcela
Advisor: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23333
Keywords: management jakosti;iso 9001;kvalita;systém řízení jakosti
Keywords in different language: quality management system;iso 9001
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení jakosti ve vybraném podniku. V práci je nejprve věnována pozornost charakteristice firmy a výsledkům hospodaření v posledních letech. Další části jsou zaměřeny na základní popis analyzovaného podniku a popis základních specifik v zavedeném systému řízení jakosti. Je popsáno uplatnění managementu jakosti v praxi. Závěrečná část obsahuje vyhodnocení zjištěných skutečností na základě odborné literatury a případné návrhy ke zlepšení systému řízení jakosti. Výzkumnou metodou bylo dotazování ústní, s následným vyhodnocením.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis deals with problems of quality management system in the particular enterprise. First part of the thesis is devoted to characteristic of the selected enterprise and it´s outturn account for few last years. There are basic descriptions of the enterprise and elemental specifics of the estabilished quality management system in following parts. In the thesis there is also expound using the quality management system in practice. The final part contains evaluation of founded facts on the basis of specialised literature and potential suggestions for quality management system improvement. Used research methods verbal questioning with subsequent evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KUPILIKOVA_Marcela.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Kupilikova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce602,42 kBAdobe PDFView/Open
Kupilikova M. - O.PDFPosudek oponenta práce610,3 kBAdobe PDFView/Open
Kupilikova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce193,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.