Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman Jiří, Dr. Ing.
dc.contributor.authorStěhulová, Jitka
dc.contributor.refereePavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-10
dc.date.accessioned2017-02-21T08:22:26Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:22:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66544
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23335
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou předání rodinné firmy. V práci jsou nejprve charakterizovány pojmy podnikání, podnik, podnikatel. Další část je věnována rodinným podnikům, výhodám rodinného podnikání a rizikům, které toto podnikání přináší. Na vybrané firmě je na základě rozhovoru dokumentován proces předání, jeho příprava, průběh a cíle do budoucnosti. Je ukázáno postupné přebírání odpovědnosti nástupcem, zkušenosti z firmy, názory zakladatele, pohled nástupce. To vše je porovnáváno s teoretickými podklady z uvedených zdrojů. Součástí práce je i vyhodnocení současné ekonomické situace, vývoj hospodářského výsledku a možné vlivy do budoucna. Na závěr jsou popsána rizika a doporučení, která mohou firmě pomoci dokončit předání bez větších obtíží.cs
dc.format58 s. (94 557 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectrodinný podnikcs
dc.subjectpředání podnikucs
dc.subjectzakladatelcs
dc.subjectnástupcecs
dc.subjectrodinacs
dc.titleEkonomický pohled na předání rodinné firmy a jeho výzvycs
dc.title.alternativeEconomic view of the family business transfer and its challengesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the issue of handing over a family business. First, the terms of business, business and entrepreneur are characterized in the thesis. The next section is devoted to family businesses, the benefits of a family business and the risks arising from such business. Based on an interview, the transfer process, its preparation, course and objectives for the future are documented in a selected company. The gradual assumption of responsibility by the successor, the experience of the company, the founder's opinions and the successor´s view are presented. All of this is compared with the theoretical documents of listed sources. The thesis also includes the evaluation of the current economic situation, the development of the operating results and the possible influences for the future. Finally, the risks and recommendations that can help the company to complete the transfer without much difficulty are described.en
dc.subject.translatedbusinessen
dc.subject.translatedfamily businessen
dc.subject.translatedtransfer of businessen
dc.subject.translatedfounderen
dc.subject.translatedsuccessoren
dc.subject.translatedfamilyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Stehulova J. - V.PDFPosudek vedoucího práce533,54 kBAdobe PDFView/Open
Stehulova J. - O.PDFPosudek oponenta práce585,73 kBAdobe PDFView/Open
Stehulova J. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce197,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.