Title: Řízení kvality projektu
Other Titles: Project Quality Management
Authors: Polachová, Simona
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23348
Keywords: řízení kvality projektu;projektový produkt;kvalita produktu;projekt;nástroje zlepšování kvality
Keywords in different language: project quality management;project product;quality of product;project;tools for quality improvement
Abstract: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na řízení kvality projektu. Hlavním cílem práce je popis procesu řízení a zajištění kvality konkrétního projektu ve společnosti Koramex, a.s. Teoretická část je věnována uvedením do problematiky řízení kvality v rámci projektu. Jsou zde uvedeny koncepce, odpovědnost, náklady na kvalitu a několik základních metod a technik zlepšování kvality. Praktická část představuje společnost Koramex, a.s. a její dosažené výsledky a cíle v řízení kvality. Systém řízení a zajištění kvality je popsán na projektu výroby víka a spodního dílu rozváděčové skříně pro společnost ŠKODA Electric, a.s. V této části je také uveden rozpočet na zajištění kvality projektu. Na závěr je zhodnocení systému řízení kvality jako celku ve společnosti. Je zde také navrženo několik opatření, která mohou zefektivnit řízení z pohledu managementu kvality.
Abstract in different language: Presented bachelor's thesis is focused on the project quality management. Main goal of this thesis is the description of control process and quality assurance of the specific project in the company Koramex, a.s. Firstly, theoretical part introduces the problematic of quality management within the project. There are descriptions of quality concepts, responsibility, quality costs and basic methods and techniques of the quality improvement. The practical part presents the Koramex, a.s. company and its achievements and goals in the quality management. System control and quality assurance is described on the production of the electrical switch board for ŠKODA Electric, a.s. company. There is also created budget for assuring quality of the project. In the conclusion there is an evaluation of the project quality management in the company. There are also some countermeasures which can improve system of the quality management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Polachova.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
BP_Polachova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce568,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_Polachova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_Polachova_1.PDFPrůběh obhajoby práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.