Title: Posouzení výkonnosti podniku na základě bilančních pravidel
Other Titles: Assessment of the efficiency of the company based on the balance rules
Authors: Holubová, Pavla
Advisor: Jelínková Eva, Ing.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23385
Keywords: metody finanční analýzy;finanční analýza;bilanční pravidla;klasické ukazatele finanční analýzy
Keywords in different language: methods of financial analysis;finance analysis;balance rules;classical financial ratios
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické situace podniku Vodárna Plzeň, a.s. na základě bilančních pravidel a následně její výkonnosti. Skládá se tedy, jak z teoretické části, tak i z její praktické části, která mohla být provedena díky dostupnosti výkazů a každoročních účetních závěrek za roky 2011 - 2014. První kapitola obsahuje základní informace o vybraném podniku. Ve druhé kapitole je zmíněna teorie k výkonnosti podniku na základě klasických finančních ukazatelů, cash flow a zisku. Třetí kapitola se zabývá teoreticky samotnými bilančními pravidly. V dalších kapitolách je popsaná praktická část k výkonnosti podniku a bilančním pravidlům. Na samotném konci je zhodnocení vlivu způsobu financování na rentabilitu vlastního kapitálu a následně alternativní způsoby využití vlastních zdrojů.
Abstract in different language: Bachelor thesis presents assessment of economic situation of the company Vodárna Plzeň, a.s. based on the balance rules and efficiency of company. Bachelor is divided into theoretical and practical part. Main sources of the practical part were used basic financial statements and annuals between years 2011 - 2014. The first chapter provides basic information about the selected company. The second chapter contains the information about performance a company based on selected classic financial ratios, cash flow and profits. The third chapter is focus on the balance rules. Next chapters described the practical section of performance and balance rules of the company. In the last part of bachelor provides a complete ratings financial method based on profitability of main capital. Then proposed measures of alternative methods that could lead to using own resources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP HOLUBOVA Pavla.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_Holubova_OP.pdfPosudek oponenta práce658,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_Holubova_VP.pdfPosudek vedoucího práce675,54 kBAdobe PDFView/Open
BP_Holubova.PDFPrůběh obhajoby práce1,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.