Title: Společenská odpovědnost podniku v současné podnikové sféře
Other Titles: Corporate social responsibility in current business sector
Authors: Mrštný, Ondřej
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23403
Keywords: společenská odpovědnost;csr;korp
Keywords in different language: corporate social responsibility;csr;korp
Abstract: Tato práce se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem. V první části práce jsou předloženy teoretické podklady o konceptu společenské odpovědnosti, které mají za úkol seznámit čtenáře s CSR. Dále jsou poskytnuty informace o možnostech implementace konceptu společenské odpovědnosti do podniku. A jsou popsány moderní nástroje a metody, používané v CSR. Ve druhé části práce jsou zhodnoceny společensky odpovědné aktivity společnosti AVE CZ pomocí metody KORP. Poslední část práce se pak zaměřuje na odstranění zjištěných nedostatků pomocí navrženého postupu kompletní implementace CSR do společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with topic of corporate social responsibility. First part of the thesis introduces theoretical information about the concept of corporate social responsibility, and is meant to introduce the reader to the CSR. Next options of incorporating corporate social responsibility into a business are provided. Also modern methods and tools used in CSR are described. In the second part of the thesis CSR activities of the company AVE CZ are evaluated using KORP method. Last part of the thesis is focused on eliminating identified shortcomings. That is accomplished by designed procedure of incorporating CSR into company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace O. Mrstny.pdfPlný text práce657,12 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mrstny_VP.pdfPosudek vedoucího práce736,92 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mrstny_OP.pdfPosudek oponenta práce596,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mrstny.PDFPrůběh obhajoby práce1,47 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.