Title: Analýza přínosu metody KAIZEN ve firmě
Other Titles: Benefit analysis method of kaizen in a company
Authors: Váňová, Martina
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Dvořáková Věra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23412
Keywords: kaizen;workshop kaizen;zlepšovací návrhy;pdca
Keywords in different language: kaizen;workshop kaizen;improvements;pdca
Abstract: Bakalářská práce na téma analýza přínosu metody kaizen je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vysvětlením podstaty metody kaizen a jejich manažerských nástrojů. Je zde vysvětlen cyklus PDCA/SDCA, TQM, MUDA, metoda 5S, Štíhlá výroba, Workshop kaizen atd.. V praktické části byla provedena ekonomická analýza společnosti. Dále byl analyzován a zhodnocen přínos metody kaizen v podniku. A byly navrženy možnosti ke zlepšení současné situace ve společnosti. K vypracování této bakalářské práce bylo zapotřebí odborných publikací a konzultace s pracovníky společnosti.
Abstract in different language: This thesis is named "The Analysis of Kaizens Benefits ". It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the basis of kaizen methods and its management tools. The explanation of PDCA / SDCA, TQM, MUDA, The 5S method, lean manufacturing, Kaizen workshop etc., is clarified in the following part. In second part the Kaizen is analyzed and evaluated in selected company. The work was created by cooperation and consultation with a company and supported by professional publications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace M.V..pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce689,38 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vanova_OP.pdfPosudek oponenta práce643,82 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vanova.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.