Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorKlail, Václav
dc.contributor.refereeTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-1-25
dc.date.accessioned2017-02-21T08:23:39Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:23:39Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-12-12
dc.identifier68359
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23418
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje popis založení podniku obecně a dále založení podniku za účelem provozování agentury práce a personální agentury. Dále je v práci definován rozdíl mezi personální agenturou a agenturou práce. Je zde uveden také podnikatelský plán společnosti TODAY Servis s.r.o..cs
dc.format115 s. (101 605 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpersonální agenturacs
dc.subjectagentura prácecs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectdohoda o dočasném přidělenícs
dc.subjectrámcová dohoda o dočasném přidělenícs
dc.subjectpracovní smlouva.cs
dc.titleZaložení personální agentury a agentury prácecs
dc.title.alternativeThe Establishment of the Recruitment Company in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis contains a description of the company establishment in general and the establishment of the company in order to operate employment agencies and recruitment agencies . The study also defined the difference between the recruitment agency and work . It also states the business plan TODAY Servis sroen
dc.subject.translatedemployment agencyen
dc.subject.translatedemployment agencyen
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedagreement on temporary assignmenten
dc.subject.translatedthe framework agreement on temporary assignmenten
dc.subject.translatedemployment contract.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor_Arbeit_Klail_CZ.pdfPlný text práce19,85 MBAdobe PDFView/Open
BP_klail_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_klail_OP.PDFPosudek oponenta práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
Klail_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.