Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeránek, Jiří
dc.contributor.authorBláha, Radek
dc.contributor.refereeVašíčková, Kristina
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:28:02Z-
dc.date.available2010-05-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:28:02Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier39413
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2423
dc.description.abstractJedná se o kamenné dílo, situované na nově vybudovanou stezku z obce Nečtiny k filiálnímu kostelu sv.Anny a bývalému renesančnímu špitálu. Dílo vytváří reliefně členitou kamennou stěnu, oddělující přílehlý svah od stezky. Použité kámeny na vytvoření díla pochází z místních zdrojů a jedná se o hrubozrný pískovec, který jsem získal z demolice hospodářského objektu nacházejícího se na katastru obce Nečtin. Jednotlivé díly musely být ale ručně doopracovány, aby do sebe navzájem pasovaly a vytvářeli tak chtěný tvar. Sochařskym řešením stěny jsou vodorovně vystouplé a vertikálně zapuštěné tvary, viditelné na pohledové straně ze stezky. Kamenné dílo slouží také jako opěrná zeď, chránící cestu před erozí svahu a pro zvětšení prostoru na případný odpočinek při cestě.cs
dc.format33 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpískoveccs
dc.subjectmaltacs
dc.subjectzeďcs
dc.subjectNečtinycs
dc.subjectpoutní cestacs
dc.subjectsvatá Annacs
dc.titleČlověk a světcs
dc.title.alternativeMan and the Worlden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designucs
dc.description.departmentODEcs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis is a piece of stone, situated on the newly built trail from the village to Nectiny Anne's Church and a former Renaissance hospital. Relief work creates a rugged stone wall separating the adjacent slope from the trail. Stone used in the creation of the work comes from local sources and it is a coarse grained sandstone, which I obtained from the demolition of industrial building located in the village Nečtiny. The individual components had to be manually processed, but that were smuggled into each other and create the wanted shape. Sculptural wall solution is raised horizontally and vertically embedded shapes visible on the face side of the trail. Stone work also serves as a retaining wall protecting the road from erosion and slope for greater space to relax in any way.en
dc.subject.translatedsandstoneen
dc.subject.translatedmortaren
dc.subject.translatedwallen
dc.subject.translatedNečtinyen
dc.subject.translatedpilgrimageen
dc.subject.translatedSaint Anneen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Radek_Blaha_2012.pdfPlný text práce20,99 MBAdobe PDFView/Open
Blaha R..pdfPosudek vedoucího práce144,37 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Blaha R..pdfPosudek oponenta práce201,17 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Blaha R..pdfPrůběh obhajoby práce88,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.