Title: Má mysl
Other Titles: My mind
Authors: Hadrava, Jakub
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Tesař, Štěpán
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2427
Keywords: figura;sádrová socha;kostel
Keywords in different language: figure;church;plaster sculpture
Abstract: Popis kontextu a tvorby instalace v chátrajícím kostele Luková. Cílem bylo adekvátně reagovat na stav a charakter objektu.
Abstract in different language: Description of context and making installation in dilapidated church in Lukova. The aim was to adequately respond to the condition and character of the building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hadrava_Ma_mysl_2012.pdfPlný text práce6,19 MBAdobe PDFView/Open
Hadrava.pdfPosudek vedoucího práce132,56 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Hadrava.pdfPosudek oponenta práce164,34 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Hadrava.pdfPrůběh obhajoby práce138,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.