Title: Designová studie silničního motocyklu s elektrickým pohonem
Other Titles: Design study of on-road motorcycle with electric drive
Authors: Trajer, Pavel
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Veverka, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2453
Keywords: motocykl;design;elektropohon;vozidla na alternativní pohon;elektromotor
Keywords in different language: motorcycle;design;electro motorbike;alternative fuel vehicles;electric motor
Abstract: Cílem bakalářské práce je navrhnout designový návrh elektrického motocyklu s ohledem na účelnost, konstrukční řešení a integrovatelnost elektrického pohonu. Výstupem práce je návrh motocyklu, jenž zahrnuje způsob konstrukčního řešení, designový proces, ergonomickou studii a počítačovou vizualizaci.
Abstract in different language: The aim the thesis is to propose a design proposal with regard electric motorcycle (emphasis) on the effectiveness, design solutions and integrability of electric propulsion. The output of work is designed motorcycle with computer visualization added - implementation includes the method of structural design, proces design and ergonomic studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pavel-trajer-bakalarska-prace-2012.pdfPlný text práce5,45 MBAdobe PDFView/Open
Trajer.pdfPosudek vedoucího práce151,56 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Trajer.pdfPosudek oponenta práce176,61 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Trajer.pdfPrůběh obhajoby práce95,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.