Title: Feminismus na Blízkém východě
Other Titles: Feminism in the Middle East
Authors: Kršáková, Lucie
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24730
Keywords: feminismus;žena;islám;rovnoprávnost;lidská práva;vzdělání;zaměstnání;zahalování;rodina;náboženství;stereotyp;blízký východ
Keywords in different language: feminism;woman;islam;equality;human rights;education;occupation;veiling;family;religion;stereotype;middle east
Abstract: Tématem mojí diplomové práce je feminismus na Blízkém východě. Toto téma je mi blízké v první řadě z toho důvodu, že jsem sama žena a rovněž pro jeho oblibu médii. Problematika dodržování lidských práv zejména v případě žen v regionu Blízkého východu je médii omílána stále častěji. Veřejnost pak často trpí stereotypními představami utlačovaných žen, nucených k zahalování. OSN se snaží tento problém řešit nejrůznějšími rezolucemi a vyslanci, jejichž úkolem je dohlížet na dodržování základních práv žen. Tento problém má však ještě další rozměr a tím je postoj samotných žen. Otázkou zůstává, jak na současný stav dodržování či nedodržování lidských práv v jednotlivých zemích Blízkého východu nahlížejí samotné ženy a v jaké oblasti života spatřují největší nedostatky. Je to skutečně tolik omílané zahalování a mnohoženství stereotypně spojované se zeměmi Blízkého východu? Co žádají současné feministky v tomto regionu? A do jaké míry determinuje zdejší kultura, náboženství nebo sociální postavení podobu feminismu? Toto jsou otázky, kterým bych se ve své práci ráda věnovala. Cílem mé diplomové práce je vyzdvihnout, existují-li, specifika feminismu rozvíjejícího se v regionu Blízkého východu od konce první světové války. Pro dosažení stanoveného cíle použiji níže uvedenou literaturu. Rovněž bych svůj výzkum ráda podepřela internetovými zdroji, především blogy současných feministek a aktivistek operujících v oblasti.
Abstract in different language: I would like to focus my thesis on the issue of women rights and feminism in the region of the Middle East, which is also very favourit topic of mass media. There are a lot of stereotypes connected with Middle Eastern societies presented by these mass media which have a devious impact on the public opinion. However there is also the other side of this issue a that is the opinion of these women who live in the countries of the Middle East. What do They think about these Stereotypes? And what They want, actually? Is veiling and polygamy the biggest problem for them? I would like to answer these questions in my thesis. I would like to describe how religion, local culture or social status determine the resemblance of feminism in the Middle East.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomkaPDF.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Krsakova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce99,27 kBAdobe PDFView/Open
Krsakova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce124,19 kBAdobe PDFView/Open
Krsakova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce52,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.