Title: Vliv ropné politiky Saúdské Arábie na globální ekonomiku.
Other Titles: Influence of the oil policy of Saudi Arabia on the global economy.
Authors: Patrovský, Štěpán
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24731
Keywords: saúdská arábie;ropa;ropná zbraň
Keywords in different language: saudi arabia;oil;oil weapon
Abstract: Diplomová práce je rozčleněna do několika tématických okruhů. Prvním okruhem je uvedení uplatňované ropné politiky Saúdské Arábie v letech 1973, v 80. letech a v roce 1990-1991. Spolu s touto politikou je také uvedeno geopolitické pozadí a následně dopady na světové regionu či státy v již zmíněných letech. Druhým tématickým okruhem je seznámení čtenáře se současnou ekonomickou situací Saúdské Arábie jakožto státem uplatňujícím "ropnou zbraň". Třetím tématickým okruhem je seznámení čtenáře se současnými globálními ekonomickými problémy a vlivem ropné politiky Saúdské Arábie na jednotlivé regiony či státy, která je uplatňována v letech 2014 až 2016.
Abstract in different language: The magister thesis deals with Saudi Arabia oil influence on the global economics, and is divided in to several parts. The first part includes the history of the petroleum policy of Saudi Arabia and historical background in 1973, in the 80s and between 1990-1991. In the second part is economical situation of Saudi Arabia in the present condition. The third part includes global economic problems and oil influence of Saudi Arabia on individuals regions or states between 2014 and 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PATROVSKY_S_Vliv_ropne_politiky_Saudske_Arabie_na_globalni_ekonomiku.PDFPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Patrovsky_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce91,08 kBAdobe PDFView/Open
Patrovsky_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce153,27 kBAdobe PDFView/Open
Patrovsky_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce47,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.