Title: Hebrejská poezie jako výraz protestu ve Státě Izrael
Other Titles: Hebrew poetry as an expression of protest in the State of Israel
Authors: Tintěrová, Monika
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24735
Keywords: moderní hebrejská poezie;protestní poezie;stát izrael;izraelsko-palestinský konflikt;mizrahi básníci;sociální protest.
Keywords in different language: modern hebrew poetry;protest poetry;state of israel;israeli-palestinian conflict;mizrahi poets;social protest
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá hebrejsky psanou poezií užitou jako výraz politického nebo sociálního protestu ve Státě Izrael. Metodicky je práce ukotvena v teoriích o roli poezie ve společnosti Theodora Adorna a Hannana Hevera. Autorka na základě autentických překladů hebrejských básní analyzuje konkrétní tématicky či formální protestní bod v tvorbě tématicky relevantních autorů. Text je rozdělen dvou dvou základních celků, které se dále dělí do tématických podkapitol. První z nich reflektuje využití hebrejské poezie jako protestu od počátků obrození hebrejského jazyka v evropském literárním a následný vývoj v palestinském literárním období. Druhá část se zabývá jednotlivými klíčovými protestními linkami vyjádřenými v izraelské hebrejsky psané poezii. Pozornost je věnována reflexi izraelsko-palestinského konfliktu v hebrejské poezii protestu, tvorbě mizrahi básníků a formě hebrejsky psané poezie v sociálním protestu Státu Izrael, za zdůraznění jakou protestní podstatu v sobě konkrétní básnická tvorba nese.
Abstract in different language: Modern Hebrew poetry experienced its rebirth hand in hand with European Jewish Emancipation of 18th and 19th century and developed itself into a self-confident unity flourishing after the declaration of an independent state. This paper examines Hebrew Protest Poetry written in the State of Israel. It is metodology is based on Theodor Adorno´s and annan aver´s approach to the role of poetry society. This paper is divided into two chapters. The first integral part focuses on the protest manifestation of hebrew poetry during European (1880-1924) and Palestinian (1924-1947) periods of modern hebrew literature. The main emphasis is put on an analysis of source material, which are, in this concern, hebrew written poems. Main features of a particular protest expressed within each of them are discussed. The second part makes the core of this paper. It is further divided into three parts. The first one reflects the Israeli-Palestinian confict from its in poems depicted perspective. In each subchapter innovative conclusions are made, testifying the interconnection of an Israeli national narrative with Hebrew Poetry. Further, this thesis deals with the question of mizrahi minority and its struggle for identity as expressed in particualar protest poems. Last chapter examines the role of protest poetry in social protest in the State of Israel and its particularities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hebrejska poezie jako vyraz protestu ve State Izrael.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Tinterova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce52,79 kBAdobe PDFView/Open
Tinterova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce141,1 kBAdobe PDFView/Open
Tinterova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce63,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.