Title: Prorocká medicína a její podoby v současnosti
Other Titles: Prophetic medicine and its forms nowadays
Authors: Holečková, Dominika
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24739
Keywords: islám;prorocká medicína;tradiční medicína;alternativní medicína;kvalitativní výzkum;tunisko;egypt;millenials;generace y
Keywords in different language: islam;prophetic medicine;traditional medicine;alternative medicine;qualitative research;tunisia;egypt;millenials;generation y
Abstract: Diplomová práce se věnuje studiu prorocké medicíny, a to mezi osobami ve věku 15 35 let, označováni též jako generace Y či millenials, původem z Egypta a Tuniska. Práce se soustřeďuje na povědomí o prorocké medicíně, míru důvěry v léčbu prorockou medicínou a využívání konkrétních prostředků k léčbě. Ke zjištění těchto cílů si autorka vybrala kvalitativní výzkum za využití strukturovaného dotazníku s otevřenými otázkami. Bylo zjištěno, že povědomí o prorocké medicíně v obou státech dosahuje přibližně stejné úrovně a ve vzorku dosahovala míra povědomí dobré úrovně. Co se týká míry důvěry u respondentů, studie zjistila střední míru důvěry v praktiky a účinnost. Ačkoliv byla zjištěna vysoká míra povědomí a relativně vysoká míra důvěry v praktiky, bylo během výzkumu zjištěno, že aplikace praktik je spíše záležitostí menšinovou a je využívána jedinci s velmi dobrou znalostí problematiky prorocké medicíny. Nejčastěji užívanou praktikou byla léčba Koránem, ruqja, bylinkářství a užívání medu.
Abstract in different language: The focus of this diploma thesis is to study the usage of prophetic medicine among young people of Tunisia and Egypt aged between 15 35. More specifically, the goal of this study is threefold. Firstly it aims to find out the level of awareness of prophetic medicine among the youth. Secondly, the level of trust in this method of treatment is examined. Finally, the frequency of the usage of prophetic medicine by the younger population is ascertained in detail. The methodology used in this study is qualitative, and the main tool used in order to collect our data was a structured questionnaire with open-end questions. The results of this thesis are as follow. The level of awareness reaches the same level for the young members of the two countries. Both, Tunisians and Egyptians were strongly aware of prophetic medicine. Concerning their level of trust, the thesis confirmed that the millenials had a medium level of trust in the practices and efficiency of prophetic medicine. Finally, and most interestingly, even if prophetic medicine is well known and fairly trusted, this study found out that it is still rarely practiced by the younger generation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Holeckova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Holeckova_prubeh obhajoby2.PDFPrůběh obhajoby práce62,53 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce242,12 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce123,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.