Title: Zobrazovací metody hrudní páteře
Other Titles: Imaging methods of the thoracic spine
Authors: Švajková, Kristýna
Advisor: Adámková Jindřiška, Mgr. DiS.
Referee: Eichlerová Miroslava, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24959
Keywords: hrudní páteř;obratel;rentgen;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;diagnostika
Keywords in different language: thoracic spine;vertrebra;x-ray;computed tomography;magnetic resonance;diagnostics
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Zobrazovací metody hrudní páteře je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji anatomii hrudní páteře, její funkci, biomechaniku, patologické procesy, zobrazovací metody a vlastní vyšetření hrudní páteře. V praktické části jsou formou kvalitativního výzkumu anonymně zpracovány kazuistiky vybraných klientů Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Plzni, s onemocněním hrudní páteře. Zpracování těchto kazuistik vede ke splnění vytyčených cílů a zodpovězení položených výzkumných otázek této bakalářské práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis on the topic Imaging methods of the thoracic spine is devided in two parts. The theoretical part describes the anatomy of thoracic spine, its function, biomechanics, pathological processes, imaging methods and its own examination of the thoracic spine. The practical part contains anonymous case reports with diseases of thoracic spine processed via qualitative research. The data of selected clients was obtained from the Department of Medical Imaging at the University Hospital in Pilsen. The processing of these case studies leads to fullinng the objectives and answering the research questions of this bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svajkova_Kristyna.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Svajkova VP.pdfPosudek vedoucího práce443,56 kBAdobe PDFView/Open
Svajkova OP.pdfPosudek oponenta práce386,91 kBAdobe PDFView/Open
Svajkova.pdfPrůběh obhajoby práce603,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.