Title: Perfuzní scintigrafie myokardu LKS v korelaci s výsledky CT a MR vyšetření srdce
Other Titles: Myocardial perfusion scintigraphy LKS correlated with the results of CT and MR examinations of the heart
Authors: Kaňok, Jiří
Advisor: Malán Alexander, MUDr.
Referee: Blažková Markéta, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24970
Keywords: ischemická choroba srdeční;nukleární kardiologie;perfuzní scintigrafie myokardu;ct angiografie;magnetická rezonance
Keywords in different language: ischemic heart disease;nuclear cardiology;myocardial perfusion scintigraphy;ct angiography;magnetic resonance
Abstract: Tato bakalářská práce na téma ,,Perfuzní scintigrafie myokardu LKS v korelaci s výsledky CT a MR vyšetření srdce'' je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je stručně popsána anatomie srdce, cév a ischemická choroba srdeční. Dále jsou v teoretické části popsány vybrané metodiky nukleární kardiologie zejména perfuzní scintigrafie myokardu, CT angiografie koronárních tepen a vyšetření srdce pomocí magnetické rezonance. Praktická část obsahuje kazuistiky u vybraných pacientů, ve kterých porovnáváme jednotlivé diagnostické zobrazovací metody a jejich vzájemné doplnění.
Abstract in different language: This bachelor thesis titled "Left ventricle myocardial perfusion scintigraphy in correlation with the results of CT and MR heart examination" is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part briefly describes the hearth and vessels anatomy and the ischemic heart disease. Further, selected methodologies of nuclear cardiology especially myocardial perfusion scintigraphy, CT angiography of coronary arteries and the hearth examination with magnetic resonance are described there. The practical part contains case histories of the selected patients, where we compare specific diagnostic imaging methods and their mutual supplements
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri Kanok.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Kanok VP.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Kanok OP.pdfPosudek oponenta práce895,61 kBAdobe PDFView/Open
Kanok.pdfPrůběh obhajoby práce381,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.