Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMoulisová Hana, Ing.
dc.contributor.authorHubková, Andrea
dc.contributor.refereeHonzíková Kamila, Ing. Bc.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T10:46:40Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:46:40Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-23
dc.identifier64562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24982
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma Využití scintigrafického vyšetření skeletu u pacientek s karcinomem prsu se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá anatomií prsu, karcinomem prsu a jeho formami, rizikovými faktory pro jeho vznik a scintigrafickým vyšetřováním skeletu v souvislosti s diagnostikou metastáz. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu ve formě kazuistik a kvantitativnímu výzkumu se statistickým zpracováním dat, kde byly zhodnoceny údaje o pacientkách. Jejich věku, aplikované dávce radiofarmaka, váze, lokalizaci karcinomu a zobrazovací metodě, která jako první zachytila metastáze.cs
dc.format74 s. (116 440 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkarcinom prsucs
dc.subjectultrasonografiecs
dc.subjectmamografiecs
dc.subjectscintigrafie skeletucs
dc.subjectmetastázecs
dc.titleVyužití scintigrafického vyšetření skeletu u pacientek s karcinomem prsu.cs
dc.title.alternativeThe use of scintigraphy of the skeleton in patients with breast cancer.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPlease note that my Bachelor theses, Utilisation of scintigraphic skeleton exploration for patients with breast carcinoma diagnosis, is divided into theoretical and practical sections. Theoretical part is focused round breast anatomy and various mutations of carcinoma, risk assessment of the factors leading to positive examination results and scintigraphic skeleton exploration in connection with metastases diagnoses. Practical part is dedicated to qualitative research in the form of casuistry and quantitative research with statistical outcome evaluating the data from examined patients such as age, applied dose of radio pharmacies, weight, localisation of carcinoma and display method, which caught the metastases at the first instance.en
dc.subject.translatedbreast canceren
dc.subject.translatedultrasounden
dc.subject.translatedmammographyen
dc.subject.translatedbone scintigraphyen
dc.subject.translatedmetastasisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea Hubkova - Vyuziti scintigrafickeho vysetreni skeletu u pacientek s karcinomem prsu - RAS3 2016.pdfPlný text práce4,25 MBAdobe PDFView/Open
Hubkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Hubkova OP.pdfPosudek oponenta práce861,1 kBAdobe PDFView/Open
Hubkova.pdfPrůběh obhajoby práce394,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.