Title: Endovaskulární léčba aneurysmatu břišní aorty pod kontrolou zobrazovacích metod
Other Titles: Endovascular Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm under Control of Imaging Methods
Authors: Zoubková, Denisa
Advisor: Moulisová Hana, Ing.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24984
Keywords: aneurysma břišní aorty;endovaskulární léčba;kvalita života;chirurgická léčba
Keywords in different language: abdominal aortic aneurysm;endovascular treatment;quality of life;surgical treatment
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Endovaskulární léčba aneurysmatu břišní aorty pod kontrolou zobrazovacích metod se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá současnou problematikou aneurysmatu břišní aorty. Zaměřujeme se na endovaskulární léčbu a její komplikace. V praktické části uplatňujeme kvalitativní metodu ve formě kazuistik a kvantitativní metodu se zpracováním statistických dat. Ve statistice uvádíme údaje o pohlaví, věku a komplikacích s endovaskulární léčbou spojených.
Abstract in different language: This bachelor thesis concerning Endovascular Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm under Control of Imaging Methods consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with current issues of the abdominal aortic aneurysm. It focuses on endovascular treatment and its complications. In the practical part we apply qualitative method in the form of case studies and the quantitative method with statistical data processing. In the statistical data processing we evaluated data of gender, age and complications related to endovascular treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Zoubkova - Endovaskularni lecba aneurysmatu brisni aorty pod kontrolou zobrazovacich metod - RAS3, 2016.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Zoubkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Zoubkova OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Zoubkova.pdfPrůběh obhajoby práce402,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.