Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKott Otto, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorKůsová, Monika
dc.contributor.refereeMachartová Vendulka, MUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-02-21T10:46:45Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:46:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier64571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24989
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice zdravotních rizik odpadů obsahujících azbest. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou azbestu, současnou situací azbestové problematiky a platnými právními předpisy, kterými je problematika azbestu upravována. Zmiňuje o zdravotních rizicích, které azbest představuje pro lidské zdraví. Praktická část bakalářské práce se věnuje nemocím z povolání způsobených azbestem v letech 2004 2014 v České Republice. Dále se zabývá konkrétními onemocněními, které azbest způsobuje a jejich zastoupením v jednotlivých krajích ČR.cs
dc.format68 s., 7 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectazbestcs
dc.subjectnemoc z povolánícs
dc.subjectazbestózacs
dc.subjecthyalinózacs
dc.subjectmezoteliomcs
dc.subjectkarcinomcs
dc.titleZdravotní rizika odpadů obsahujících azbestcs
dc.title.alternativeThe health risks of waste containing asbestos.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis "The health risks of waste containing asbestos" discusses the problems of health risks of asbestos containing waste. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the characteristics of asbestos, asbestos problems of the current situation and the legislation relating to the asbestos issue. There are also mentioned health risks asbestos poses to human health. The practical part of the thesis deals with occupational diseases caused by asbestos in the years 2004 - 2014 in the Czech Republic. It also deals with specific diseases that asbestos causes and their representation in individual regions.en
dc.subject.translatedasbestosen
dc.subject.translatedoccupational diseaseen
dc.subject.translatedasbestosisen
dc.subject.translatedhyalinosisen
dc.subject.translatedmesotheliomaen
dc.subject.translatedcarcinomaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdravotni rizika odpadu obsahujicich azbest.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Kusova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Kusova OP.pdfPosudek oponenta práce897,39 kBAdobe PDFView/Open
Kusova.pdfPrůběh obhajoby práce375,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.