Title: Možnosti nízkoprahových zařízení pro drogově závislé v Plzeňském kraji
Other Titles: Options of Low-threshold facility for drug addict in Pilsen region
Authors: Palikarská, Jana
Advisor: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Referee: Klepáč Josef, MUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24997
Keywords: nízkoprahové zařízení;droga;návyková látka;zneužívání;závislost;prevence;qr kód
Keywords in different language: low-threshold facility;drug;addictive substance;use;abuse;addiction;prevention;qr code
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou užívání drog a závislostí na drogách. Dále se věnuje možnostem a rozsahu služeb, které nabízejí nízkoprahová zařízení pro drogově závislé v Plzeňském kraji. V práci najdeme informace týkající se pojmů nízkoprahové zařízení, vysvětlení termínu droga, historie drog, jejich rozdělení a možnosti prevence.
Abstract in different language: This bachelor thesis is dealing with the issue of drug using and drug addiction. Moreover, it is focusing on the options and the extent of services, that low-threshold facilities for drug addicts in the Pilsen region offer. The thesis also proposes information regarding the term low-threshold facility, the explanation of the term drug, history of drugs, their division and the different possibilities regarding prevention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti nizkoprahovych zarizeni pro drogove zavisle v Plzenskem kraji.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Palikarska VP.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Palikarska OP.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Palikarska.pdfPrůběh obhajoby práce376,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.