Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková Jaroslava, Mgr.
dc.contributor.authorHajžmanová, Lenka
dc.contributor.refereeMauritzová Ilona, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T10:52:32Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:52:32Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier69134
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25323
dc.description.abstractE-learning je efektivní, flexibilní a multimediální forma vzdělávání, která využívá informační a komunikační technologie. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu lze využít také při výuce nelékařských zdravotnických pracovníků u prezenční či kombinované formy studia. V diplomové práci jsou představeny jednotlivé typy e-learningu a shrnuty jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány technické nástroje, které e-learning využívá. Praktická část práce je založena na tvorbě návrhu e-learningového kurzu, který je určen pro podporu praktické výuky studentů programu Ošetřovatelství. Součástí zhotoveného návrhu e-learningového kurzu byly dva znalostní testy, přičemž jeden test vypracovali studenti na začátku kurzu a druhý po absolvování e-learningového kurzu. Na základě analýzy znalostních testů bylo prokázáno zlepšení znalostí studentů. Evaluace návrhu kurzu proběhla na základě dotazníku, který je v praktické části rovněž vyhodnocen.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecte-learningcs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectvzdělávání sestercs
dc.subjectelektronické vzdělávánícs
dc.subjecte-learningový kurzcs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.titleE-learning jako součást profesní přípravy všeobecné sestry v oblasti praktické výukycs
dc.title.alternativeE-learning as a part of nurse's training in the area of practical educationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedE-learning is an effective, flexible and multimedia form of education, which uses information and communication technologies. The education by e-learning can be employed also for the teaching of nurses in attendance and combined forms of study. This master thesis deals with particular types of e-learning and with its advantages and drawbacks. Further technical tools, which are utilized for the e-learning, are described. The application part of the thesis is based on the creation of e-learning course proposal, which is intended for the support of practical education of Nursing study programme. Two knowledge tests are included in the created course, whereas the first one is examining input knowledge of the students and the second one (output) is performed after the course finishing. The improvement of the students' knowledge was proved on the basis of the output test results. The evaluation of the course proposal was done using a questionnaire, which is also one component of the created course.en
dc.subject.translatede-learningen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatednurse educationen
dc.subject.translatedelectronic educationen
dc.subject.translatede-learning courseen
dc.subject.translatednurseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hajzmanova.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce468,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.