Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorResl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
dc.contributor.authorPešková, Radmila
dc.contributor.refereeKohoutová Ivanka, PhDr. PhD.
dc.date.accepted2016-6-20
dc.date.accessioned2017-02-21T10:52:35Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:52:35Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier69148
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25328
dc.description.abstractDiplomová práce o ochraně kůže před UV zářením se zabývá problematikou UV záření a jeho dopadu na lidský organismus. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat široké laické populace o ochraně kůže před UV zářením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické část se zabývá anatomií a fyziologií kůže, UV zářením a jeho dopady na kůži. Pro vypracování praktické části byla použita metoda kvantitativního výzkumu formou strukturovaného dotazníku. Do výzkumného šetření bylo zařazeno celkem 104 respondentů.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkůžecs
dc.subjectuv zářenícs
dc.subjectfototypcs
dc.subjectklimatologiecs
dc.subjectfotodermatózycs
dc.titleOchrana kůže před UV zářenímcs
dc.title.alternativeProtection skin from UVen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis ultraviolet protection of skin deales with UV rays and its negative impact on the human body. Main goal thesis is to map a broad knowledge of the population by protecting of skin from UV rays. Thesis is divided into two section theoretical and practical part. The theoretical part deals with the anatomy and physilogy of the skin, UV rays and its impact on the skin. To the making a pracical part used qualitative researche in the from of a structuret queststionnaire. To the researche were selected 104 respondens.en
dc.subject.translatedskinen
dc.subject.translateduv raysen
dc.subject.translatedphototypeen
dc.subject.translatedclimateen
dc.subject.translatedphotodermatosesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Peskova R..pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Peskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Peskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce965,75 kBAdobe PDFView/Open
Peskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce459,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.