Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKřítek, Zdeněk
dc.contributor.refereeHenych Václav, JUDr.
dc.contributor.refereeKopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-03-02T05:30:24Z
dc.date.available2016-2-8
dc.date.available2017-03-02T05:30:24Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-2-9
dc.identifier69002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25450
dc.description.abstractAutor si dal za cíl čtenáře seznámit s obecnými informacemi o zmíněném zákoně, jeho základními rysy a jeho nestandartním způsobem přijetí. Dále se ve své práci zaměřil na podmínky vstupu do služebního poměru, jeho změnu a jeho výstup a podrobně popsal i přechod dosavadních zaměstnanců pod režim zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě dle přechodných ustanovení. Dále práce podrobně čtenáře seznámí s instituty úřednických zkoušek, kárného řízení, popsané je zde rovněž odměňování státních zaměstnanců a alespoň v základních obrysech je zde popsán hlavní elektronický portále pro chod uvedeného zákona, kterým je Informační systém o státní službě. Rovněž je zde z hlediska praxe popsán postup zpracování systemizace. Kromě zdrojů ze sféry odborných publikací, kterých je bohužel na toto téma zatím vydáno poskromnu, a tiskových zpráv, se autor opírá o informace, které jsem získal na metodických poradách sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, kterých se osobně účastnil.cs
dc.format122 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstátnícs
dc.subjectslužbacs
dc.subjectslužběcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectsystemizacecs
dc.subjectzákoncs
dc.subjectúřednickács
dc.subjectzkouškacs
dc.titleZákon o státní službě a jeho implementace ve správních úřadechcs
dc.title.alternativeCivil Service Act and his implementation in administrative authoritiesen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this work the author described and explained the characteristic of the Civil Service Act in The Czech republic and the problems with his application and implementation. The Civil Service Act isn´t a new legal act on this field of law because from year 2002 there was another Civil Service Act. This previous legal act in despite of his long term validity was never effective in all its parts. The work contains the conditions for entry into service, change of a service relations, output and there are described the details of the transition to the regime of the Civil Service Act in accordance with the transitional provisions. In addition, in the work are described institutes of officers exams, disciplinary proceedings, the remuneration of civil servants and there is broached the topic informative system of civil service.en
dc.subject.translatedcivilen
dc.subject.translatedserviceen
dc.subject.translatedacten
dc.subject.translatedservanten
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rigorozni prace.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Protokol obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce280,19 kBAdobe PDFView/Open
Posudky stag.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.