Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGladavská Lenka, Mgr. D.E.A.
dc.contributor.authorHrádek, Patrik
dc.contributor.refereeGangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-03-02T05:52:46Z
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-03-02T05:52:46Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-22
dc.identifier66720
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25661
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku informačních technologií v podpoře podnikového nákupu ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, které se navzájem prolínají. První kapitola je věnována charakteristice společnosti, její historii, výrobnímu programu a srovnání výsledků hospodaření za pět let. Další kapitola je věnována charakteristice nákupu, elektronických trhů a informačních systémů. Třetí kapitola je zaměřena na nákupní proces ve vybrané společnosti a jeho podporu v rámci informačních technologií. Součástí této kapitoly je také charakteristika informačního systému KARAT. Ve čtvrté kapitole jsou popsány možnosti efektivního využití informačního systému KARAT ve vybraném podniku a vybrané moduly, které mohou zefektivnit nákupní proces. Poslední kapitola je věnována návrhům na zlepšení.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectinformační technologiecs
dc.titleInformační technologie v podpoře podnikového nákupucs
dc.title.alternativeThe Role of Information Technology in Supporting the Corporate Purchaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe B.A. thesis is focused on the question of information technologies supporting the business purchase in a chosen company. The thesis includes a theoretical and a related practical part. The first chapter is devoted to the characterization of the company, its history, production programme and to the comparison and contrast of the company's economic results during the period of five years. The next chapter deals with the characterization of purchase, electronic markets and information systems. The third chapter is focused on the buying process in the chosen company and its support within information technologies. The chapter also includes the characterization of the information system KARAT. The fourth chapter describes the possibilities concerning the effective use of the information system KARAT in a chosen company and chosen modules, which can help to make the buying process more effective. The last part of the thesis offers some suggestions for the improvement.en
dc.subject.translatedpurchaseen
dc.subject.translatedinformation systemen
dc.subject.translatedinformation technologiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Patrik Hradek.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Hradek P. - O.PDFPosudek oponenta práce645,13 kBAdobe PDFView/Open
Hradek P. - V.PDFPosudek vedoucího práce637,72 kBAdobe PDFView/Open
Hradek P. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce181,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.