Název: Strukturální, optické a elektrické vlastnosti Cu2Zn1-xCdxSnS4 quinternarních slitin nanostruktur uloženého porézního křemíku
Structural, optical and electrical properties of Cu2Zn1−xCdxSnS4 quinternary alloys nanostructures deposited on porous silicon
Autoři: Ibraheam, A. S.
Al‑Douri, Y.
Al‑Fhdawi, J. M. S.
AL‑Jumaili, Hamid S.
Verma, K. D.
Hashim, U.
Ayub, Ramzan Mat
Ruslinda, A. Rahim
Md Arshad, Mohd Khairuddin
Al-Jaary, Ali H. Reshak
Abd Hamid, Sharifah Bee Ee
Citace zdrojového dokumentu: BRAHEAM, A. S., AL‑DOURI, Y., AL‑FHDAWI, J. M. S., AL‑JUMAILI, H. S., VERMA, K. D., HASHIM, U., AYUB, R. M., RUSLINDA, A. R., MD ARSHAD, M. K., AL-JAARY, A. H. R., ABD HAMID, S. B. E. Structural, optical and electrical properties of Cu2Zn1−xCdxSnS4 quinternary alloys nanostructures deposited on porous silicon. In: Microsystem technologies-micro-and nanosystems-information storage and processing systems, 2015, roč. neuveden, č. 12, s. 1-8. ISSN 0946-7076.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25988
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000387223600016
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84938717973
000387223600016
2-s2.0-84938717973
ISSN: 0946-7076
Klíčová slova: nanostruktury;quinternarní slitiny;spin povlaká technika;porézní křemík
Klíčová slova v dalším jazyce: nanostructures;quinternary alloy;spin coating technique;porous silicon
Abstrakt: Tyto nanostruktury quinternarních slitin Cu2Zn1-xCdxSnS4 s různým obsahem Cd byly pěstovány pomocí odstřeďovací techniky potahováním porézního substrátu křemíku (63,93%). Strukturní vlastnosti Cu2Zn1-xCdxSnS4 / PS byly zkoumány pomocí rentgenové difrakce a pole pomocí emisního elektronového mikroskopu (FE-SEM).
Abstrakt v dalším jazyce: The Cu2Zn1−xCdxSnS4 quinternary alloy nanostructures with different Cd contents were grown using spin coating technique on porous silicon (63.93 %) substrate. The structural properties of Cu2Zn1−xCdxSnS4/PS were investigated by X-ray diffraction and field emission-scanning electron microscope (FE-SEM).
Práva: Plný text není přístupný.
© Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Ali-Cu2Zn1?xCdxSnS4-15.pdf677,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD