Title: Odhalení spinově polarizovaných optických vlastností monoclinické α-Eu2 (MoO4) 3: přístup DFT + U
Other Titles: optické vnímavosti
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Revealing the spin-polarized optical properties of monoclinic α-Eu2(MoO4)3: a DFT + U approach. RSC Advances, 2016, roč. 6, č. 57, s. 51675-51682. ISSN 2046-2069.
Issue Date: 2016
Publisher: Royal Society of Chemistry
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25989
ISSN: 2046-2069
Keywords: elektronické struktury
Keywords in different language: electronic structures;optical susceptibilities
Abstract: Polarizovaný spin komplex prvního řádu a lineární optický rozptyl odhaluje spin-polarizovanou elektronickou strukturu aEU2 (MoO4)3. Výpočet prozkoumal vliv metodou generalized gradient approximation plus the Hubbard Hamiltonian (GGA + U) disperzi pásma a energie odstupu pásma k rotaci a spin-dolů a tím i optický přenos.
Abstract in different language: The spin polarized complex first-order linear optical dispersion reveals the spin-polarized electronic structure of aEu2(MoO4)3. Calculation explored the influence of the generalized gradient approximation plus the Hubbard Hamiltonian (GGA + U) on the band dispersion and the energy band gap of the spin-up and spin-down and hence on the optical transitions.
Rights: Plný text není přístupný.
© Royal Society of Chemistry
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-a-Eu2(MoO4)3-RSC-16 (2).pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD