Název: Odhalení vlivu kompresního mechanismu na elektronovou strukturu a související vlastnosti CrF3
Revealing the influence of the compression mechanism on the electronic structure and the related properties of CrF3
Autoři: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citace zdrojového dokumentu: AL-JAARY, Ali H. Reshak Revealing the influence of the compression mechanism on the electronic structure and the related properties of CrF3. Journal of Alloys and Compounds, 2016, roč. 660, č. MAR 5 2016, s. 1-10. ISSN 0925-8388.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26003
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84947914332
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000366944300001
2-s2.0-84947914332
000366944300001
ISSN: 0925-8388
Klíčová slova: okolní tlak;vysoký tlak;kmen;CrF3;DFT;optické vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: ambient pressure;high pressure;strain;CrF3;DFT;optical properties
Abstrakt: Vliv kompresního mechanismu na elementární buňky CrF3 je zkoumán pomocí funkční teorie hustoty. Experimentální parametry mřížky pod různými hodnotami tlaku, a to od běžného tlaku až do 9.12 GPa byly optimalizovány tak, aby došlo k uvolnění krystalických struktur.
Abstrakt v dalším jazyce: The influence of the compression mechanism on the unit cell of CrF3 is investigated by means of density functional theory. The experimental lattice parameters under different pressure values starting from the ambient pressure up to 9.12 GPa were optimized so as to relax the crystalline structures.
Práva: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Ali_CrF3-JALCOM-16.pdf4,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD