Název: The Potential of AE Sensing in the Indentation Fracture Toughness Measurement
Další názvy: Potenciál snímání EA při hodnocení indentační lomové houževnatosti.
Autoři: Smazalová, Eva
Houdková-Šimůnková, Šárka
Citace zdrojového dokumentu: SMAZALOVÁ, Eva, HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Šárka. The Potential of AE Sensing in the Indentation Fracture Toughness Measurement. In: 12th International Conference on Local Mechanical Properties. ZURICH-UETIKON: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. s. 203-206. ISSN 1012-0386. </div>
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Trans TECH Publications LTD
Typ dokumentu: conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26004
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84970998527
ISSN: 1012-0386
Klíčová slova: IFT;AE;HVOF;povlak;křehkost
Klíčová slova v dalším jazyce: IFT;AE;HVOF;coating;brittleness
Abstrakt: In this study, an attempt is made to characterize the brittleness of the material by crack formation with the Vickers indenter. To assess the critical load, the sensor of AE signal was used. After preliminary tests on a silica glass, the methodology was applied to HVOF sprayed CrC-NiCr coating in as-sprayed and annealed state. The critical value of indentation force obtained from AE sensing was correlated with the standard method of crack length measurement with good agreement.
V příspěvku je popsán postup navržený pro hodnocení indentační lomové houževnatosti s použitím snímání signálu AE, generovaného během indentace. Postup byl ověřen pro sklo a HVOF nástřik na bázi CrC-NiCr.
Práva: © Trans TECH Publications LTD
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (NTC)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
DDF.368.203-5.pdf349,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26004

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD