2016

Kolekce

14 items
15 items

Recent Submissions

Breitfelder, Miroslav
I. kongres Czechoznawstwa polskiego, 24. – 26. října, Wroclaw

Hudecová, Dagmar
Naděžda MORÁVKOVÁ – Karel ŘEHÁČEK, Osobnosti plzeňského vysokého školství 2, Plzeň 2014.

Kumpera, Jan
„Rozrůzněná modernost“ – Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938) – Inter-War Modernism in the Collections of the Gallery of West Bohemia in Pilsen (1918–1934), Plzeň 17. 4. – 18. 9. 2016

Morávková, Naděžda
Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741), Argo, Praha, 2015, 832 s.

Morávková, Naděžda
Vědecká konference Média a dějiny, 9. – 10. listopadu 2016 v Opavě